CN
DE EN
淄博-凯瑞景园

项目描述:


项目名称:淄博-凯瑞景园
项目地点:淄博
项目时间:2020
项目类型:洋房
项目概况:为建筑提供采暖、制冷和生活热水

建筑面积(平方米):320


安装机器型号及数量:

HPA-O 13 C Premium CN 1台


世创电能(原斯宝亚创)| STIEBEL ELTRON CHINA 粤ICP备10060605号